Değerlendirme Prosesi

USTA, ulusal yeterlilikler kapsamında hazırlanan belgelendirme programında tarif edildiği şekliyle belirli değerlendirme yöntemlerini ve mekanizmalarını uygular.

Belgelendirme programında ilave değerlendirme gerektirecek şekilde bir değişiklik olduğunda, belgelendirme kuruluşu belgeli personelin değişen şartlara uyduğunu doğrulamak için belli yöntemleri ve mekanizmaları Sınav ve Belgelendirme Prosedüründe dokümante etmiştir ve istenmeden ulaşılabilecek şekilde web sayfasından ilan etmektedir.

USTA tarafından ulusal yeterlilikler çerçevesinde yapılan değerlendirme; adayın yeterliliğini doğrulayabilmek için belgelendirme programı şartlarına objektif ve sistematik olarak uyduğunu dokümante edilmiş delillerle kanıtlayacak şekilde planlanır ve yapılandırılır. Bu hususlar Sınav ve Belgelendirme Prosedüründe dokümante edilmiş, ayrıca her bir ulusal yeterlilik için sınav talimatları ile ayrıntılandırılmıştır.

USTA tarafından, adayların değerlendirildiği yöntemlerin düzenli olarak doğrulanması için gerekli tedbirler alınmıştır. Bu amaçla İç Doğrulama Prosedürü hazırlanmıştır. Her bir değerlendirmenin adaletli ve geçerli olmasını sağlamak için hem teorik hem uygulama sınavları için geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmaktadır.

USTA, başvuran kişinin makul ve değerlendirmenin bütünlüğünü bozmayacak şekildeki özel ihtiyaçlarını yasal düzenlemeleri de dikkate alarak doğrular ve bunları karşılamayı Sınav ve Belgelendirme Prosedüründe dokümante edildiği şekilde karşılamayı taahhüt eder.

USTA, ilgili MYK şartlarının ve belgelendirme yetkisinin bir gereği olarak, MYK tarafından ilgili şartları sağlayarak belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş farklı bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan adayların başarılı olduğu sınav birimleri ile aynı adayın kendi sınavlarında başarılı olduğu sınav birimlerinin birleştirilerek belge verilmesine yönelik gerekli süreci işletir. Belgelendirme programının sahibi MYK olduğu için, yetkilendirdiği tüm belgelendirme kuruluşlarının faaliyetlerinin belgelendirme programına uygunluğu MYK tarafından denetlenmekte ve güvence altına alınmaktadır. Yeterlilik birimi bazında birim birleştirme koşulları ve gerekli bilgilendirme USTA web sayfasında açıklanmıştır.

 


Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi
İESOB | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kurulan bir iktisadi işletme olup, MYK mevzuatı çerçevesinde sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

USTA Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi
İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk.59 514
Konak/İZMİR
Türkiye
+90 (232) 482 11 65
+90( 232) 482 11 65
bilgi@iesob.org.tr