Sınav Prosesi

Sınavlar, MYK tarafından belirlenen ulusal yeterlilikler kapsamında sınav şartlarının tasarlanması, geçme-kalma kararının geçerliliği, her bir sınav sonucunun içerik ve zorluk derecesinin karşılaştırılabilmesini de içerecek şekilde tasarlanan Sınav ve Belgelendirme Prosedürü ile ilgili sınav talimatları doğrultusunda yapılır.

Sınavların tutarlı şekilde yönetimini sağlamak üzere kriterler oluşturulmuş, Sınav ve Belgelendirme Prosedürü ile ilgili sınav talimatları ile dokümante edilerek güvence altına alınmıştır.

Sınav prosesinde kullanılan teknik ekipmanın doğrulaması yapılır ve ulusal yeterlilikte belirtilmesi halinde kalibre edilir.


Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi
İESOB | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kurulan bir iktisadi işletme olup, MYK mevzuatı çerçevesinde sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

USTA Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi
İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk.59 514
Konak/İZMİR
Türkiye
+90 (232) 482 11 65
+90( 232) 482 11 65
bilgi@iesob.org.tr