Bu sayfayı yazdır

Sınav Prosesi

Sınavlar, MYK tarafından belirlenen ulusal yeterlilikler kapsamında sınav şartlarının tasarlanması, geçme-kalma kararının geçerliliği, her bir sınav sonucunun içerik ve zorluk derecesinin karşılaştırılabilmesini de içerecek şekilde tasarlanan Sınav ve Belgelendirme Prosedürü ile ilgili sınav talimatları doğrultusunda yapılır.

Sınavların tutarlı şekilde yönetimini sağlamak üzere kriterler oluşturulmuş, Sınav ve Belgelendirme Prosedürü ile ilgili sınav talimatları ile dokümante edilerek güvence altına alınmıştır.

Sınav prosesinde kullanılan teknik ekipmanın doğrulaması yapılır ve ulusal yeterlilikte belirtilmesi halinde kalibre edilir.