Belgelendirme Kararı

Belgelendirme sürecinde belgelendirme kararının verilebilmesi ve itiraz ve şikayet gibi hallerde izlenebilmesi için yeterli bilgi alınacak şekilde Sınav ve Belgelendirme Prosedürü kapsamında dokümantasyon sağlanmıştır.

USTA belgelendirme kararının alınması, belgenin sürdürülmesi, yenilenmesi, belge kapsamının genişletilmesi, daraltılması, belgenin askıya alınması veya geri çekilmesi kararlarını taşere etmez. Bu konudaki tek karar sahibidir.

Belgelendirme kararını alırken sadece belgelendirme programında belirtilen hususlar dikkate alınır. Bu hususlar dışındaki şartlar sorgulanmaz, belgelendirme prosesi dışındaki süreçte gerçekleşen konular bu kararın verilmesinde dikkate alınmaz.

USTA tarafından bir kişinin belgelendirme kararını verecek olan Belgelendirme Karar Alıcısı, iki kişiden oluşan bir komisyon olarak kurulur. Komisyondaki bir üye İktisadi İşletme Müdürü’dür. Diğer üye USTA personelinden veya esnaf teşkilatından ilgili ulusal yeterlilikte yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olanlar arasından ilgili görev tanımında belirlenen şartları sağlayacak şekilde belirlenir, belgelendirme kararı vereceği kişinin eğitiminde veya sınavında görev alamaz.

Belge kararı ilgili ulusal yeterlilikteki ve sınav programındaki tüm şartlar karşılanana kadar verilmez.

Değerlendirme sonucunda, başarılı olanlara tüm mülkiyetine USTA'nın sahip olduğu bir belge düzenlenir, belge ile birlikte kimlik kartı da düzenlenerek başarılı olan kişilere teslim edilir.

Belgede aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) Belgelendirilen personelin ismi,

b) Kimlik numarası,

c) USTA’nın tam adı ve unvanı,

d) Ulusal yeterliliğin adı, seviyesi ve yayın yılı,

e) Belgelendirme kapsamı,

f) Belgenin veriliş tarihi ve geçerlilik tarihi,

g) TÜRKAK ve MYK Markaları (akreditasyon ve yetkilendirme sonrasında).

 

Düzenlenen belge, imzalanarak kişiye teslim edilir. Belgede sahteciliği azaltmak için gerekli tedbirler alınır, teslim öncesinde gerekli görüldüğü hallerde hologram gibi diğer güvenlik uygulamaları da gerçekleştirilebilir.


Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi
İESOB | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kurulan bir iktisadi işletme olup, MYK mevzuatı çerçevesinde sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

USTA Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi
İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk.59 514
Konak/İZMİR
Türkiye
+90 (232) 482 11 65
+90( 232) 482 11 65
bilgi@iesob.org.tr