Belgenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi veya Kapsamının Daraltılması

USTA belgenin askıya alınması veya geri çekilmesi veya kapsamının daraltılması konularında politikasını oluşturmuş ve Sınav ve Belgelendirme Prosedürü ile dokümante etmiş olup, müteakip işlemleri tanımlamıştır.

USTA tarafından askı kararı verilen belgelerde, verilen zaman içinde askıya alınan belge konusunun çözülememesi durumunda, belge geri çekilmesine ilişkin husus Sınav ve Belgelendirme Prosedüründe dokümante edilmiştir.

Belgelendirilen kişiler ile belgenin askıya alındığı süre boyunca belgeyi kullanmaktan kaçınacağına ilişkin hukuki olarak da yaptırımı olan Belge Kullanım Sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşmede belgelendirilen kişinin belgenin askıya alındığı süre boyunca belgeli olma statüsüne atıf yapmaktan kaçınacağına ilişkin hukuki olarak da yaptırım belirlenir.


Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi
İESOB | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kurulan bir iktisadi işletme olup, MYK mevzuatı çerçevesinde sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

USTA Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi
İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk.59 514
Konak/İZMİR
Türkiye
+90 (232) 482 11 65
+90( 232) 482 11 65
bilgi@iesob.org.tr