Belge, Logo ve Markaların Kullanımı

USTA; belge, logo ve markaların kullanım şartlarını Logo ve Marka Kullanımı Prosedürü ile dokümante etmiştir ve marka ve logo kullanım haklarının uygun şekilde kontrolünü sağlar.

Başvuru sahiplerine sınavdan önce imzalatılan Belge Kullanım Sözleşmesi, belgelendirilmiş kişilerin belgenin kullanımıyla ilgili tüm hak ve sorumlulukları ile bunların ihlali durumunda uygulanacak yaptırımlarla ilgili bilgileri içerir.

Belgelerin, marka ve logoların uygun olmayan şekillerde kullanılması durumunda Belge Kullanım Sözleşmesi ve Logo ve Marka Kullanımı Prosedüründe belirtilen esaslara göre gerekli işlemler yapılır.

 


Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi
İESOB | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kurulan bir iktisadi işletme olup, MYK mevzuatı çerçevesinde sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

USTA Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi
İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk.59 514
Konak/İZMİR
Türkiye
+90 (232) 482 11 65
+90( 232) 482 11 65
bilgi@iesob.org.tr