Sorumlukluklar

Sorumlukluklar

1. Yasal Hususlar USTA, belgelendirme kapsam listesinde belirlenen ulusal yeterlilikler kapsamında personel belgelendirme yapmak üzere 22/12/2016 tarihinde İESOB tarafından kurulmuştur. 2. Personel Belgelendirme Kararına Dair Sorumluluk USTA, MYK tarafından belirlenen ulusal yeterlilikler ile TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar standardı kapsamında personel…
1. Yönetim ve Organizasyon Yapısı USTA, faaliyetlerini İESOB bünyesinde yürütmektedir. Organizasyon yapısı, personel belgelendirme hizmetlerini tarafsız şekilde yürütmek üzere oluşturulmuş, yetki ve sorumluluklar net olarak tanımlanmıştır. Kuruluşun organizasyon yapısı “Organizasyon Şeması”nda sunulmuştur. Belgelendirme süreçlerini etkileyen veya bu hizmetlerde görev alan tüm kişilerin nitelik profilleri, görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş ve…
1. Personelin Genel Şartları Personel belgelendirme hizmetlerinde görev alan personelin yetki ve sorumlulukları görev tanımları ile belirlenir. USTA, personel belgelendirme hizmetleri kapsamında görev alan personelin gelişimini Çalışanların İzlenmesi ve Eğitimi Prosedürü kapsamında izler ve gerektiğinde ihtiyaç duyulan tedbirleri alır. Personelin izlenmesi ve performansının yönetimi İktisadi İşletme Müdürünün sorumluluğundadır. Performansa ilişkin…
1. Başvuru Sahipleri, Adaylar ve Belgeli Personel Kayıtları KYS kapsamında yürütülen faaliyetler kayıt altına alınır. Kayıtların ilgili mevzuata da uygun olacak şekilde tanımlanması, oluşturulması, kolay ulaşılabilir biçimde tasnif edilmesi, muhafaza edilmesi ve elden çıkarılmasını sağlamak üzere Kayıtların Kontrolü Prosedürü oluşturulmuştur. Kayıtların belirlenmesi, yönetimi ve elden çıkarılması Kayıtların Kontrolü Prosedürü’ne göre…
1. Genel USTA, TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardı ve yetki kapsamındaki ulusal yeterlilikler ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kendi kurumsal şartlarına uygun bir yönetim sistemi oluşturmuş, dokümantasyonunu sağlamış olup, sistemin yönetimini ilgili dokümantasyona uygun şekilde sürdürmektedir. 2. Genel Yönetim Sistemi Şartları USTA, yönetim sistemi kapsamında, kalite politikası, hedefler oluşturulmuş ve…

Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi
İESOB | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kurulan bir iktisadi işletme olup, MYK mevzuatı çerçevesinde sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

USTA Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi
İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk.59 514
Konak/İZMİR
Türkiye
+90 (232) 482 11 65
+90( 232) 482 11 65
bilgi@iesob.org.tr