Belgelendirme Proses Şartları

Belgelendirme Proses Şartları

USTA, başvuru halinde, belgelendirme programına göre belgelendirme prosesi ile ilgili genel bilgiler verir. Bu genel bilgiler; belgelendirme şartları ve kapsamı, değerlendirme prosesi açıklaması, başvuru sahibinin hakları, belgelendirilen personelin sorumlulukları ve ücreti ile ilgili olabilecek diğer hususları içerir. USTA, başvurunun tamamlanabilmesi için başvuru sahibinden en azından aşağıdaki maddelerin olduğu başvuru formunu…
USTA, ulusal yeterlilikler kapsamında hazırlanan belgelendirme programında tarif edildiği şekliyle belirli değerlendirme yöntemlerini ve mekanizmalarını uygular. Belgelendirme programında ilave değerlendirme gerektirecek şekilde bir değişiklik olduğunda, belgelendirme kuruluşu belgeli personelin değişen şartlara uyduğunu doğrulamak için belli yöntemleri ve mekanizmaları Sınav ve Belgelendirme Prosedüründe dokümante etmiştir ve istenmeden ulaşılabilecek şekilde web sayfasından…
Sınavlar, MYK tarafından belirlenen ulusal yeterlilikler kapsamında sınav şartlarının tasarlanması, geçme-kalma kararının geçerliliği, her bir sınav sonucunun içerik ve zorluk derecesinin karşılaştırılabilmesini de içerecek şekilde tasarlanan Sınav ve Belgelendirme Prosedürü ile ilgili sınav talimatları doğrultusunda yapılır. Sınavların tutarlı şekilde yönetimini sağlamak üzere kriterler oluşturulmuş, Sınav ve Belgelendirme Prosedürü ile ilgili…
Belgelendirme sürecinde belgelendirme kararının verilebilmesi ve itiraz ve şikayet gibi hallerde izlenebilmesi için yeterli bilgi alınacak şekilde Sınav ve Belgelendirme Prosedürü kapsamında dokümantasyon sağlanmıştır. USTA belgelendirme kararının alınması, belgenin sürdürülmesi, yenilenmesi, belge kapsamının genişletilmesi, daraltılması, belgenin askıya alınması veya geri çekilmesi kararlarını taşere etmez. Bu konudaki tek karar sahibidir. Belgelendirme…
USTA belgenin askıya alınması veya geri çekilmesi veya kapsamının daraltılması konularında politikasını oluşturmuş ve Sınav ve Belgelendirme Prosedürü ile dokümante etmiş olup, müteakip işlemleri tanımlamıştır. USTA tarafından askı kararı verilen belgelerde, verilen zaman içinde askıya alınan belge konusunun çözülememesi durumunda, belge geri çekilmesine ilişkin husus Sınav ve Belgelendirme Prosedüründe dokümante…
USTA, belgelendirme programının şartlarına göre belge yenileme hususunu Sınav ve Belgelendirme Prosedüründe dokümante etmiştir ve bunu uygulamaktadır. USTA, belge yenileme prosesi sırasında belgeli personelin yeterliliğini sürdürdüğünü ve güncel belgelendirme programı şartlarına uyduğunu Sınav ve Belgelendirme Prosedüründe güvence altına almıştır. Belge yenileme periyodu ilgili ulusal yeterlilikler çerçevesinde hazırlanan belgelendirme programı şartlarına…
USTA; belge, logo ve markaların kullanım şartlarını Logo ve Marka Kullanımı Prosedürü ile dokümante etmiştir ve marka ve logo kullanım haklarının uygun şekilde kontrolünü sağlar. Başvuru sahiplerine sınavdan önce imzalatılan Belge Kullanım Sözleşmesi, belgelendirilmiş kişilerin belgenin kullanımıyla ilgili tüm hak ve sorumlulukları ile bunların ihlali durumunda uygulanacak yaptırımlarla ilgili bilgileri…
USTA, itirazları alma, değerlendirme ve karar verme işlemlerini, İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü ile tanımlamıştır. İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedüründe aşağıdaki hususlara yer verilmiştir: a) İtirazı alma, doğrulama, araştırma prosesi ve daha önceleri benzer itiraz sonuçlarını da göz önüne alarak itiraza karşılık yapılması gereken işlemler için karar verilmesi, b) Çözümlenmeleri…
USTA, şikayetleri alma, değerlendirme ve karar verme işlemlerini, İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü ile tanımlamıştır. Şikayetin tanımı ve şikayet mekanizmasının nasıl işlediğine ilişkin hususlar USTA web sitesinden ilan edilmiştir. Politikalar ve prosedürler şikayet mekanizmasının yapıcı, tarafsız ve hızlı şekilde işlediğini güvence altına alınmıştır. İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedüründe şikayetler kapsamında…

Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi
İESOB | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kurulan bir iktisadi işletme olup, MYK mevzuatı çerçevesinde sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

USTA Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi
İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk.59 514
Konak/İZMİR
Türkiye
+90 (232) 482 11 65
+90( 232) 482 11 65
bilgi@iesob.org.tr