Lonca Teşkilatı

lonca teskılatı lonca teskılatı

Lonca, Osmanlı Devleti'nde esnafların üye oldukları teşkilata verilen isimdi. Her esnafın bir loncaya kayıtlı olması gerekirdi. Bu şekilde kayıtlı olduğu loncanın koruması altında bulunurdu. Lonca Teşkilatı günümüzdeki "Tabipler Odası-Mimarlar Odası-Esnaf ve Sanatkarlar Birliği-Şoförler Cemiyeti" gibi teşkilatlanmalarla benzerlik göstermekteydi. Osmanlı Devleti'nde dükkan açabilme hakkına "Gedik" adı verilirdi Gedik'e sahip olabilmenin bazı şartları vardı. Sırasıyla çıraklık-kalfalık yapıp ustalık belgesi almaya hak kazanmak gerekliydi. Esnaflar ikiye ayrılırdı:

Üreticiler: Hammaddeyi işleyerek işlenmiş madde haline getiren esnaflardır. (Bakırcı, Demirci, Fırıncı gibi)

Hizmet Erbabı: Toplum için gerekli hizmeti yapan esnaflardır. (Berber, Hamal gibi)

Lonca Teşkilatının; üye sayısını-üretilen malların kalitesini ve fiyatını belirlemek, esnaflar arasında haksız rekabete engel olmak, esnaf ve devlet ilişkilrini düzenlemek, kendilerine bağlı üyelerine kredi sağlamak gibi görevleri vardı.

 


Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi
İESOB | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kurulan bir iktisadi işletme olup, MYK mevzuatı çerçevesinde sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

USTA Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi
İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk.59 514
Konak/İZMİR
Türkiye
+90 (232) 482 11 65
+90( 232) 482 11 65
bilgi@iesob.org.tr