Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

meslekı yeterlılık meslekı yeterlılık

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alıp, mesleğin gerekli gördüğü mesleki eğitimi alarak, ulusal yeterlilik esaslarına göre yürütülen ölçme değerlendirme sınavları sonucunda başarılı olan bireylere verilen belgedir. Mesleki Yeterlilik Belgesi, bireyin söz konusu meslekte ulusal yeterlilik için gerekli olan kazanımlara (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösterir. Günümüzde bu belge oldukça önem teşkil etmektedir. Teknik ve mesleki eğitim standartlarını uluslararası belgelendirme standardına göre düzenlenmiş, güvenilir, adil ve şeffaf bir şekilde yapılan ölçme ve değerlendirme sonucu bireyler MYK tarafından düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesi'ni almaya hak kazanırlar.  

 


Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi
İESOB | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kurulan bir iktisadi işletme olup, MYK mevzuatı çerçevesinde sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

USTA Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi
İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk.59 514
Konak/İZMİR
Türkiye
+90 (232) 482 11 65
+90( 232) 482 11 65
bilgi@iesob.org.tr