Bu sayfayı yazdır

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

meslekı yeterlılık meslekı yeterlılık

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alıp, mesleğin gerekli gördüğü mesleki eğitimi alarak, ulusal yeterlilik esaslarına göre yürütülen ölçme değerlendirme sınavları sonucunda başarılı olan bireylere verilen belgedir. Mesleki Yeterlilik Belgesi, bireyin söz konusu meslekte ulusal yeterlilik için gerekli olan kazanımlara (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösterir. Günümüzde bu belge oldukça önem teşkil etmektedir. Teknik ve mesleki eğitim standartlarını uluslararası belgelendirme standardına göre düzenlenmiş, güvenilir, adil ve şeffaf bir şekilde yapılan ölçme ve değerlendirme sonucu bireyler MYK tarafından düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesi'ni almaya hak kazanırlar.