Ustalık Belgesi Bulunan Kişiler Eğitim Verebilir mi?

Bir insanın kendi uzman olduğu alanda eğitim verebilmesi için sadece ustalık belgesine sahip olması yeterli değildir. Bunun için ustalık yeterliliğini kazanmış kişilerin bakanlık tarafından açılan iş pedagojisi kurslarını başarıyla tamamlamaları ve usta öğreticilik belgesini almaları gerekir. Bu şekilde aldıkları usta öğretici belgesiyle kendi mesleklerinde eğitici olarak görev yapabilirler. Bir iş yerinde çırak ve kalfa çalışabilmesi için o iş yerinde mutlaka çırak ya da kalfanın eğitiminden sorumlu olacak, usta öğretici belgesi olan bir usta öğretici bulunması gerekir.  

 


Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi
İESOB | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kurulan bir iktisadi işletme olup, MYK mevzuatı çerçevesinde sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

USTA Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi
İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk.59 514
Konak/İZMİR
Türkiye
+90 (232) 482 11 65
+90( 232) 482 11 65
bilgi@iesob.org.tr