Belgelendirme Kararlarına Yapılan İtirazlar

USTA, itirazları alma, değerlendirme ve karar verme işlemlerini, İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü ile tanımlamıştır. İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedüründe aşağıdaki hususlara yer verilmiştir:

a) İtirazı alma, doğrulama, araştırma prosesi ve daha önceleri benzer itiraz sonuçlarını da göz önüne alarak itiraza karşılık yapılması gereken işlemler için karar verilmesi,

b) Çözümlenmeleri için yapılan faaliyetler dahil itirazların izlenmesi ve kayıt altına alınması,

c) Düzeltmelerin ve düzeltici faaliyetlerin yeterli şekilde yapılmasının sağlanması.

İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü ile itiraz mekanizmasının yapıcı, tarafsız ve hızlı şekilde işlediği güvence altına alınmıştır.

İtirazın tanımı ve itiraz mekanizmasının nasıl işlediğine ilişkin hususlar USTA web sitesinden ilan edilmiştir. USTA, her seviyedeki itirazı ele alıp karar vermeye sorumludur. Karara ilişkin itirazı ele alma prosesinde görevli olan personelin, belgelendirme kararını alan personelden farklı olması hususu İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü ile güvence altına alınmıştır.

İtirazı alma, araştırma ve karar verme, itirazı ileten tarafa karşı ayrımcılığa sebebiyet vermeyecek şekilde tasarlanmıştır. İtirazlara ilişkin süreler İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü ile belirlenmiştir. Bu çerçevede USTA, en kısa sürede itirazı kabul etmekte ve itirazla ilgili ilerleme raporunu ve sonucu, itirazı ileten tarafa resmi şekilde en kısa sürede sunmaktadır.


Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi
İESOB | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kurulan bir iktisadi işletme olup, MYK mevzuatı çerçevesinde sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

USTA Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi
İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk.59 514
Konak/İZMİR
Türkiye
+90 (232) 482 11 65
+90( 232) 482 11 65
bilgi@iesob.org.tr