Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI

Sürekli iyileşme ve gelişme odaklı, tüm çalışanlarımızın katılımı ve yönetimin desteği ile kalite güvencesi sağlanmış bir belgelendirme hizmeti sunmak için aşağıda belirtilen temel politikalar tavizsiz bir şekilde uygulanacaktır.

 • Tüm adaylar için adil, tarafsız, güvenilir, erişilebilir, iş sağlığı ve güvenliği sağlanan ve her türlü ayrımcılıktan ve kötüye kullanımdan uzak, iç doğrulaması yapılan, kalite güvencesi sağlanmış bir belgelendirme hizmeti verilecektir.
 • TS EN ISO/IEC 17024 standardının gereklilikleri her zaman yerine getirilecektir.
 • Başvuru sahipleri ve adaylara Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış yeterlilikler için tarafsız, adil, şeffaf hizmet ve değerlendirme imkanına erişim sağlanacaktır.
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilendirme kriterlerine uygunluğun devamı sağlanacaktır.
 • Gizlilik, dürüstlük, bağımsızlık, güvenilirlik, objektiflik ve tarafsız muamele hususlarını etkileyebilecek ticari türden ya da başka türden hiçbir duruma izin verilmeyecektir.
 • Çıkar çatışması ile ilgili risk analizi yaparak, çıkar çatışmalarını yönetecek, tarafsız, bağımsız, objektif personel belgelendirme hizmeti verecektir.
 • Bütün başvuru sahipleri ve adaylar aynı değerlendirme ve gizlilik şartlarına tabi tutulacaktır.
 • Belgelendirme için gerekli teknik şartlar belirlenerek başvurma isteğindeki herkesin ulaşabilmesi sağlanacaktır. Hizmetlere ulaşma imkanı, başvuran kişinin veya kuruluşun büyüklüğüne veya şirket yapısına bağlı olmayacak, herkes hizmetlere eşit olarak ulaşabilecektir.
 • Tarafsızlığına zarar getirecek hiçbir faaliyette bulunmayacaktır.
 • Belgelendirme talebinde bulunan başvuru sahipleri ve adaylara ayırımcılık yapılmayacak; belgelendirme hizmetlerine ulaşılması engellenmeyecek, belgelendirme işlemleri özellikle yavaşlatılmayacak veya haksız yere hızlandırılmayacaktır.
 • İtiraz ve şikayetler, mümkün olan en kısa süre içerisinde, gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılarak mutlaka cevaplandırılacaktır.
 • Başvuru sürecinden başlayarak her kişinin İş Sağlığı Ve Güvenliği önlemleri her aşamada alınacaktır.
 • Hizmet mükemmelliğine ulaşabilmek amacıyla, dış ve iç denetime açık yürütülen faaliyetler ile ilgili tarafların katıldığı sürekli iyileştirme için her türlü metot geliştirilecektir.

Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi
İESOB | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kurulan bir iktisadi işletme olup, MYK mevzuatı çerçevesinde sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

USTA Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi
İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk.59 514
Konak/İZMİR
Türkiye
+90 (232) 482 11 65
+90( 232) 482 11 65
bilgi@iesob.org.tr