Yönetim Taahüdü

İzmir Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği İESOB Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi (USTA) Üst yönetimi olarak görev aldığımız sürece;

• USTA’ nın TS EN ISO/IEC 17024 standardına, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuatına, usul ve yöntemlere uygun bir biçimde çalışacağımızı,

• USTA' nın tüm bölümleri ile olan ilişkilerimde, belgelendirme ve inceleme hizmeti verilen tüm kuruluşlara veya kişilere karşı tarafsızlığımı ve bağımsızlığımı koruyacağımızı,

• USTA yönetimi olarak, Belgelendirme hizmetlerinde görev alan hiçbir personeli ve komiteleri, çıkar çakışması ve/veya çatışması sürecinde olumlu veya olumsuz olarak etkilemeyeceğimi ve her nereden gelirse gelsin hiçbir baskının kararlarımı etkilemesine izin vermeyeceğimizi,

• USTA’ nın Sınav ve Belgelendirme faaliyetlerindeki tüm süreçlerinde taraflara objektif ve tarafsız yaklaşım sergileyerek gerekli tüm önlemleri alacağıma, eşit ve adil davranacağımızı,

• Sınav ve belgelendirme hizmetlerine herkesin eşit ve adil olarak kolay bir şekilde ulaşmasını ve faydalanmasını sağlayacağımızı,

• USTA' ya belge talebinde bulunan personel ile geçmişte ve/veya hali hazırda ticari, menfaat veya akrabalık ilişkileri içinde bulunmam durumunda (üye, akraba, arkadaş vs.) belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında müdahil olmayacağımızı,

• Belgelendirmeye ait uygunluk değerlendirmelerinde ilgili standart veya dokümanların gerektirdiği tüm kurallara uyacağımızı,

• USTA’ nın Belgelendirme faaliyetlerinin tüm aşamasında kişilerden elde edilen bilgi ve belgelerin gizliliğini ve güvenliğini ilgili mevzuatlar çerçevesinde sağlayacağımızı,

• Sınav ve belgelendirme faaliyetleri için gereken altyapı, personel ve mali kaynakların sağlanacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.


Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi
İESOB | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kurulan bir iktisadi işletme olup, MYK mevzuatı çerçevesinde sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

USTA Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi
İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk.59 514
Konak/İZMİR
Türkiye
+90 (232) 482 11 65
+90( 232) 482 11 65
bilgi@iesob.org.tr