Başvuru Aşaması

Sınav başvuru aşamasında adayın yapması gereken adımlar aşağıda sırası ile belirtilmiştir:

 1. Aday girmek istediği sınav hakkında detaylı bilgi sahibi olmalıdır.
 2. Hangi meslekten sınava girmek istediğine karar vermek için ilgili ulusal yeterlilikleri iyice okumalıdır. Ulusal yeterlilikler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 3. Aday girmek istediği sınav ile ilgili başvuru formunu bizzat USTA Merkezine gelerek matbu form üzerinden ya da internet üzerinden sınav başvurusu ve takip merkezi sekmesinden doldurmalıdır. Ayrıca başvuru formunu doldurmak için irtibat noktalarına da başvurarak başvuru işlemi tamamlanabilmektedir. tıklayınız
 1. İrtibat noktaları

OTOMOTİV İÇİN

Şehit Fethi Bey Cad.No: 49/1 Birlik Plaza 35210 Konak İZMİR  Cep Tel : 0553 8901160 Tel : 0232 4820262 / 2200-2201-2202

MKT İÇİN

 Şehit Fethi Bey Cad.No: 49/1 Birlik Plaza 35210 Konak İZMİR  Cep Tel : 0553 8901160 Tel : 0232 4820262 / 2200-2201-2202

EMLAK İÇİN
Şehit Fethi Bey Cad.No: 49/1 Birlik Plaza 35210 Konak İZMİR  Cep Tel : 0553 8901160 Tel : 0232 4820262 / 2200-2201-2202

 

 1. Aday başvuru formunu doldurduktan sonra bu formu imzalayarak, sınav için gerekli evraklar ile birlikte ile birlikte Usta’ya elden veya kargo yolu ile iletmelidir. İmzalanmış başvuru formunu ve diğer gerekli evrakları ayrıca bilgisayar taraması ile de sisteme yükleyebilirler

Sınav Başvurusu için Gerekli Evraklar

 • Nufüs cüzdanı
 • Fotoğraf (1 adet)
 • Belge kullanım sözleşmesi
 • Sürücü belgesl/ehliyet ( otomotiv mekanikçisi ve servis aracı şoförü için)
 • Psikoteknik test raporu (servis aracı şoförü için)

Nüfus Cüzdanı fotokopisi
1 adet vesikalık resim
USTA tarafından hazırlanan ve aday tarafından imzalanmış Belge Kullanım Sözleşmesi
Ücretin Yatırıldığına dair dekont
Eksiksiz doldurulmuş ıslak imzalı Başvuru Formu
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine SRC 2 mesleki yeterlilik belgesine Yetkili merkezden alınmış ‘Psikoteknik Test Raporuna’ sahip olması gerekmektedir.
Alternatif I ve II için B sınıfı veya üzeri sürücü belgesi gereklidir.(Otomotiv Mekanikçisi Seviye 4 ve Servis Aracı Şoförü için)

 1. Devlet teşvikli zorunluluk kapsamındaki mesleklerden yapılan sınav başvurularında;  aday Meslek Yeterlilik Belgesi Almaya hak kazanması durumunda, işsizlik fonu devlet teşviğinden yararlanmak istiyorsa “ücretin geri ödenmesi isteniyor mu” seçeneği işaretlemeli ve başvuru sahibinin kendi IBAN numarasını yazması gerekmektedir. ***IBAN numarası bizzat adayın vadesiz hesabındaki IBAN numarası olmalıdır, kişinin kendisine ait olmayan IBAN numarasına ücretin geri ödemesi yapılmaz.
 2. Aday başvuru işlemlerini bilgisayar ortamında yapabildiği gibi USTA’ ya gelerek bizzat gerekli form ve evrakları doldurarak başvuru yapabilirler.
 3. Sınav Başvurusu esnasında adayın ve merkezin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin yer aldığı ve karşılıklı imzalanan Beyan ve Taahhütname Formu 2 nüsha olarak doldurulur. Merkez yetkilisi ve aday tarafından imzalanır, bir nüshası adayda, diğer nüsha da başvuru formunun ekinde merkezde muhafaza edilir. Bu form ile karşılıklı sözleşme yapılmış olur.
 4. Aday ilgili meslek (ulusal yeterlilik) için sınav programını seçer ve başvuru işlemlerini bitirir.
 5. Aday tarafından başvuru işlemi tamamlanan evraklar USTA Merkezi Yetkilileri tarafından onaylanır.
 6. Başvurusu onaylanan adaylar web sitesinde yer alan “sınav başvuru ve takip merkezi” linkinden kullanıcı adı ve şifreleri ile başvuru işlemleri, sınav tarihleri, sınav yerleri, sınav sonuçları ve belgeleri hakkında bilgi alabilirler.
 7. Başvuru sahibinin kişisel bilgilerinde olabilecek değişiklikleri Usta’ya bildirme zorunluluğu bulunmaktadır.
 8. Başka bir kuruluşta Teorik veya Pratik sınava giren ya da birim birleştirmek isteyen aday, başka bir birim sınavına USTA’ da girmek istiyorsa süreç aynı şekilde işlenir. Belgelendirme başvurusu yapan adayın başvurusu alınır.       Doğrulama; diğer belgelendirme kuruluşunun Sınav ve Belgelendirme Yöneticisinden yazılı olarak istenir veya MYK portalından kontrol edilir. Belgelendirme kuruluşunun TÜRKAK ve MYK yeterlilik belgeleri elektronik ortamda doğrulanır, başvuru kabul veya red edilir, sonuç başvuru sahibine yazılı olarak iletilir.
 9. Sınavlar, başvurular değerlendirildikten sonra sınavların gerçekleşmesi için uygun kontenjan sağlandığında veya önceden belirlenerek internet sitesinden duyurulan tarihlerde gerçekleştirilir.

Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi
İESOB | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kurulan bir iktisadi işletme olup, MYK mevzuatı çerçevesinde sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

USTA Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi
İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk.59 514
Konak/İZMİR
Türkiye
+90 (232) 482 11 65
+90( 232) 482 11 65
bilgi@iesob.org.tr