Sınav Aşamasında Yapılaması Gerekenler

Genel Kurallar

 • Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı / ehliyet) ve sınav giriş belgesi ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.
 • Kimlik kontrolleri ve sınav alanına yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınavın başlamasından en az 15-20 dakika önce sınav yerinde hazır bulunmaları ve sınava özel gerekli donanımları giyip yaka kartlarını takmak zorunludur.
 • Aday sınav süresince alanda sigara ve tütün ürünlerini içemez.
 • Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların kimlikleri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.
 • Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan  cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
 • Sınav esnasında adaylar kendi aralarında konuşması veya kopya çekmesi durumunda sınavları geçersiz sayılır.
 • Adaylar tüm sınavlarda (teorik-performans-sözlü) görüntülerinin kayıt altına alınmasını kabul etmek durumundadır.

Teorik Sınav Kuralları

 • Adaylar sınav esnasındaki genel ve teorik sınav kurallarına uymak zorundadırlar.
 • Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce sınavın yapılacağı yerde kendisi adına düzenlenmiş olan yaka kartını takarak hazır bulunmalıdır.
 • Sınav süresi, başlangıç ve bitiş süreleri görevliler tarafından adaylara duyurulur.
 • Tüm işaretlemeler kurşun kalem ile yapılır.
 • Adaylar birbirinden kalem, silgi vb. araçları isteyemez. Kendi aralarında konuşamazlar. Konuşan adayların sınavları iptal edilir.
 • Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun, görevli haricinde dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye alınmaz.
 • Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap anahtarı formuna işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
 • Çoktan seçmeli sorular  için sadece doğru gördüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz. İki veya daha fazla seçenek işaretlenen sorular yanlış kabul edilecektir.
 • Yanlış cevap doğru cevabı etkilememektedir. Bu yüzden boş soru bırakılmaması önerilmektedir.
 • Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır. ‘Sınav bitmiştir’ ifadesi ile sınav sona erer.

 Pratik/Performans Sınav Kuralları

 • Adaylar sınav esnasındaki genel  ve performans sınav kurallarına uymak zorundadırlar.
 • Sınav süresi, başlangıç ve bitiş süreleri görevliler tarafından adaylara duyurulur.
 • Aday performans sınavı süresince, sınav değerlendiricisine yaptığı uygulamanın doğruluğunu teyit edecek sorular soramaz.
 • Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce sınavın yapılacağı yerde kendisi adına düzenlenmiş olan yaka kartını takarak, kişisel koruyucu donanımlarını ve iş kıyafetlerini giyerek hazır bulunmalıdır.
 • Sınava ara verme süreleri sınav değerlendiricileri tarafından belirlenir.
 • Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır. ‘Sınav bitmiştir’ ifadesi ile sınav sona erer.

 Sözlü Sınav Kuralları:

 • Adaylar sınav esnasındaki genel ve sözlü sınav kurallarına uymak zorundadırlar.
 • Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun, dışarıya çıkan aday tekrar içeriye alınmaz.

Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi
İESOB | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kurulan bir iktisadi işletme olup, MYK mevzuatı çerçevesinde sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

USTA Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi
İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk.59 514
Konak/İZMİR
Türkiye
+90 (232) 482 11 65
+90( 232) 482 11 65
bilgi@iesob.org.tr