Sınav Sonrasında Yapılması Gerekenler

  • Adayın Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmesi için ilgili ulusal yeterlilik için seçilen tüm birimlerdeki hem teorik hem de pratik/performans sınavlarından yeterli ölçüde başarılı olması gerekmektedir.
  • Sınav sonuçları ve belgeye hak kazanma durumları, sınavdan sonra usta web sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. Aday sınav sonucuna ilişkin bilgiyi “sınav başvuru ve takip merkezi” linkini tıklayarak kullanıcı adı ve şifresi ile  'sorgulama' ekranından öğrenebilmektedir.
  • Aday belge almaya hak kazandı ise adayın Mesleki Yeterlilik Belgesi ve ekleri MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından hazırlanarak USTA tarafından adaya imza karşılığında teslim edilmektedir.
  • Belgenin hatalı olması, kaybolması, yırtılması vb. gibi yeniden belge basım talebi gelmesi durumunda ise sınav başvuru ve takip merkezinden yeniden belge basım talebinde bulunması gerekir. İlgili yeterlilik için belirtilen basım ücretinin yatırılmasının ardından adayın Mesleki Yeterlilik Belgesi ve ekleri MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından hazırlanarak USTA tarafından adaya imza karşılığında tekrar teslim edilmektedir.
  • Belge almaya hak kazanan kişiler başvuru esnasında ücret talebinde bulundu ise işlemler başlatılarak adayın işsizlik fonundan karşılık gelen tutarı banka aracılığı ile geri alması sağlanmaktadır.
  • Belge almaya hak kazanan kişi usta web sitesi üzerinden veya  adresinde yer alan “Belge Sorgulama” sekmesini kullanarak, yalnızca kendine ait olan bilgilere her zaman erişebilir. Bilgiler 3. kişilerin erişimine karşı koruma altındadır.
  • Belge almaya hak kazanan kişiler belgenin kullanımı ve sorumlulukları ile ilgili tüm şartları yerine getirecek şekilde davranmalıdır.

Gerçekleştirilen Sınavın İptali ve Sınavın Tekrarlanması

Sınavda oluşabilecek ve sınavın tekrarını gerektirebilecek (yangın, sel, deprem, baskın, saldırı, patlama, toplu olay, protesto vb) olaylar ile toplu kopya ile sınavın şeffaflığına ilişkin tereddüt, şüphe, duyum ve şümulüne ilişkin hallerde durum tutanak altına alınır. Gerekli değerlendirmenin ardından sınav iptal edilebilir. İptal edilen sınav, mücbir sebepler dışında 15 iş günü içerisinde iptali gerçekleştiren haller düzeltilerek yeniden yapılır. Toplu kopya halinde kopya işlemine karıştığı anlaşılan adaylar tekrar sınava alınmaz. Tekrar sınava alınan adaydan ayrıca sınav ücreti talep edilmez.

Gözetim Sıklığı

Sınav sonrasında başarılı olmuş ve MYK belgesini almış adayın  performansı, mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi içinde, ikinci yılın sonundan itibaren en az bir kez gözetime tabi tutulur. Adayın çalıştığı iş yerinden ilgili meslekte çalıştığına dair bir yazı istenilir ya da yeniden gözetim değerlendirme yapılarak mesleki bilgisinin güncelliği sorgulanır. Belgenin getirilmesine ilişkin sorumluluk adaya aittir. Sınav başvuru aşamasında bu bilgiler adaya söylenerek sözleşmesi imzalatılır. Aday sınavdan başarılı olup Yeterlilik belgesini almaya hak ettiği zaman Mesleki Yeterlilik Belgesi ve sözleşme adaya ulaştırılır. Aday ulusal yeterlilikte belirtilen gözetim sıklığında (ortalama 2. yılın sonunda) gözetim formunun dolduracağına ya da çalıştığı kurumdan yazı getirmesi bilincinde olmalıdır. Getirmediği takdirde belgesi askıya alınır ya da iptal edilir.


Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi
İESOB | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kurulan bir iktisadi işletme olup, MYK mevzuatı çerçevesinde sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

USTA Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi
İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk.59 514
Konak/İZMİR
Türkiye
+90 (232) 482 11 65
+90( 232) 482 11 65
bilgi@iesob.org.tr